Oprogramowanie    ILUO Biznes

Obsługa magazynów, fakturowanie, rozrachunki.  Możliwość pracy zdalnej w chmurze Microsoft Azure.

Sklep Internetowy    Shoper

Nowoczesny system do obsługi sprzedaży internetowej w pełni zintegrowany z ILUO Biznes.

Zobacz też : 
Jednolity plik kontrolny (JPK)

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.   Czytaj więcej >>


Chmura Microsoft Azure

Chmura obliczeniowa to po prostu dostarczanie usług obliczeniowych — serwerów, magazynu, baz danych, sieci, oprogramowania, analiz itd. — za pośrednictwem Internetu („chmura”). Firmy oferujące te usługi obliczeniowe są nazywane dostawcami chmury i zazwyczaj pobierają opłaty za usługi chmury obliczeniowej w zależności od użycia — podobnie jak dostawcy energii elektrycznej lub wody. Czytaj więcej >>


Integracja systemów informatycznych

Na rynku informatycznym dostępne są rozbudowane programy komputerowe przeznaczone do obsługi magazynu i fakturowania, inne umożliwiają rozliczenie finansowo księgowe, jeszcze inne specjalizują się np. w obsłudze sprzedaży internetowej. Integracja systemów informatycznych automatycznie łączy programy tworząc jeden kompleksowy system zarządzania firmą. Czytaj więcej >>

  Info: +48 604 219 784     E-mail: k.jaworski@iluobiznes.pl